Vraag-en-antwoord document eerste Omgevingsberaad is klaar

Op 5 juli organiseerden Amsterdam Wind en NDSM Energie het eerste van vier Omgevingsberaden, in Amsterdam Noord. Aanwezigen konden allerlei vragen stellen. Deze werden allemaal genoteerd. Zij zijn nu beantwoord en in een prettig leesbaar document (hopen wij) samengebracht.

Het Vraag-en-antwoord document is nu voor iedereen beschikbaar. Het is hieronder te vinden. Een eerdere versie is in september aan de deelnemers gestuurd, met de vraag kritisch te kijken of hun vragen wel afdoende beantwoord zijn.

Naar aanleiding van het tweede Omgevingsberaad van 20 september volgt er nog een tweede Vraag-en-antwoord document. Dat komt ook hier beschikbaar.

Vraag-en-antwoord-document Omgevingsberaad 1

Lees nu op  amsterdam.nl/windenergie

Klankbordgroepen

De reflectiefase is gestart. Inwoners, deskundigen en belanghebbenden kunnen de komende maanden nog een keer hun mening geven. Onder andere via klankbordgroepen. De inschrijving daarvoor is nu open en loopt tot en met 26 oktober.

In mei 2021 hebben we de zoekgebieden voor de nieuwe windmolens aangewezen. Nu, in de reflectiefase, organiseren we verschillende activiteiten om ervoor te zorgen dat Amsterdammers en belanghebbenden nog een keer hun wensen en zorgen kunnen aangeven. Door mee te doen, draagt u bij aan informatie voor de gemeenteraad. Hiermee kan de raad later een goede keuze maken over de mogelijke locaties voor windmolens in Amsterdam doordat de verschillende belangen gehoord zijn.

Verschillende klankbordgroepen geven feedback in de reflectiefase. Zij geven ook aan wat zij belangrijk vinden in het proces om windmolens te plaatsen. We gaan in de reflectiefase in gesprek met één stedelijke klankbordgroep, 4 lokale klankbordgroepen en 2 thematische klankbordgroepen over natuur en gezondheid.

U kunt zich voor een klankbordgroep inschrijven, als u als bewoner een belangengroep vertegenwoordigt. De inschrijving is ook open voor bewoners van buurgemeenten.

Lees meer over de klankbordgroepen en aanmelden

Op de hoogte blijven?