Beste geïnteresseerde in Amsterdam Wind,

We hebben deze keer een focus op de Gemeente Amsterdam in deze nieuwsbrief. Voor de raadsverkiezingen pluisden we de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen en lijsten uit. We bekeken hun standpunten over klimaat en energie en verzamelden specifiek wat zij schrijven over windenergie en windmolens in en om Amsterdam.
Ook hebben we intern nieuws uit onze coöperaties. Zeven Amsterdamse coöperaties die energie opwekken of vergevorderde plannen hebben om dat te gaan doen, hebben zich verenigd in de APEC, de Amsterdamse Producerende Energie Coöperaties.

Veel leesplezier met deze lokale politieke editie!

Het communicatieteam,

Daphne, Frank, Inge, Paul en Tineke

Wat willen de Amsterdamse partijen met windenergie?

Woensdag 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In Amsterdam doen 26 partijen mee. De meeste partijen hebben een verkiezingsprogramma geschreven. En wat blijkt? Hét onderwerp van de verkiezingen is de wooncrisis, wat de partijen betreft.

Energietransitie: ja
Maar klimaatverandering en de noodzaak voor de energietransitie staan ook bij elke partij op het netvlies. Voor vrijwel elke partij geldt dat men de ernst van de situatie onder ogen ziet. Opvallende uitzondering is Forum voor Democratie. Deze partij ontkent de klimaatverandering en de noodzaak van de energietransitie.

26 partijen
Hieronder zijn alle 26 partijen te vinden, met hun standpunten over windenergie en windmolens in Amsterdam. (Als ze die hebben, en indien ze een website hebben met standpunten.) Als er een verkiezingsprogramma bestaat, vind je er ook een link. De verkiezingsprogramma’s zijn in zoverre met elkaar te vergelijken dat partijen laten weten wat zij van plan zijn in de komende vier jaar. In vorm en stijl verschillen ze echter nogal. Sommige partijen maken er mooi geschreven (lange) verhalen van, anderen beperken zich tot een lijst met de belangrijkste punten. De lengte van een bijdrage zegt dus niet alles over hoe belangrijk het onderwerp is voor een partij.

Consensus?
Wat denken de Amsterdamse partijen zoal? Er is totale consensus over de noodzaak woningen beter te isoleren. Men is het op details niet eens over hoe dat het snelst en het best kan gebeuren, maar daar komt men wel uit. Voor de coöperatieve beweging bestaat veel sympathie, er lijkt momentum voor de energiecoöperaties als gesprekspartner en uitvoerder. Sommige partijen roemen de kansen die de energietransitie biedt voor werkgelegenheid en export van technologie. Vrijwel elke partij is groot voorstander van veel meer zonnedaken en (lokale) warmtenetten in de stad. Geen enkele partij heeft een goed woord over voor biomassacentrales.

Wind
Op het dossier windenergie lopen de meningen uiteen: Het blijkt dat GroenLinks meest onomwonden voorstander is van de plaatsing van windmolens op Amsterdams grondgebied, zonder mitsen en maren. Andere partijen die windmolens op het grondgebied van Amsterdam niet a priori afwijzen, bouwen voorwaarden in. Gezondheidseffecten voor omwonenden bijvoorbeeld. Waar wel en waar niet. Nog weer andere partijen menen dat de windmolens beter op de Noordzee terecht kunnen komen; zij willen daar best middelen voor vrijmaken.

Curiosa
Er zijn in sommige programma’s voorstellen terecht gekomen die we in de Amsterdamse energiediscussie soms voorbij horen komen, maar die nog niet tot de mainstream behoren: een pleidooi voor windwokkels bijvoorbeeld, van de Democratisch Socialisten Amsterdam. Of de analyse dat windturbines grote hoeveelheden microvezels laten vallen door corrosie en daarom gevaarlijk zijn, in het programma van Belang voor Nederland.

Tenslotte: kernenergie. Sommige Amsterdamse partijen, zoals het CDA, JA21, FvD, de Partij voor de Ouderen en Belang van Nederland zien daar wel brood in. Andere partijen noemen het onderwerp niet eens.
Lees hier meer over wat de afzonderlijke partijen vinden van windenergie in Amsterdam. 

Om de tafel in de APEC

Zeven Amsterdamse energie coöperaties hebben zich verenigd in de Amsterdamse Producerende Energie Coöperaties: de APEC. Het doel is het versterken van de rol van de energiecoöperaties bij de uitvoering van het landelijk klimaatakkoord en het gemeentelijk klimaatbeleid. De APEC bestaat vooralsnog uit de volgende coöperaties: Amsterdam Energie, Ecostroom, Ketelhuis WG, MeerEnergie, NDSM Energie, Onze Amsterdam Noord Energie en Zuiderlicht.
Amsterdam Energie, Ecostroom en Zuiderlicht hebben al op tientallen daken van wooncomplexen, scholen en bedrijfsgebouwen duizenden zonnepanelen gelegd. Ketelhuis WG en MeerEnergie zijn coöperaties die zich toeleggen op de realisatie van lokale warmtenetten in de stad. NDSM Energie is de partner van Amsterdam Wind. Onze Amsterdam Noord Energie is samen met Amsterdam Energie en Zuiderlicht onderdeel van Amsterdam Wind. Gezamenlijk hebben de zeven ruim 5000 leden.
De energiecoöperaties bieden de gemeente hulp aan bij het realiseren van de grote ambitie voor de energietransitie. Ook willen zij zich inzetten om tien procent van de Amsterdammers lid te maken van een energiecoöperatie. De APEC wil hier afspraken over maken met de gemeente en deze vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. De APEC gaat hierover in gesprek met lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De brief aan de lijsttrekkers vind je hier.

Copyright © 2022 Amsterdam Wind, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:

Amsterdam Wind

Papaverweg 48

AMSTERDAM, Noord-Holland 1032 KJ

Netherlands

Nieuwsbrief Duurzame Energie maart 2022

Nieuwsbrief Duurzame Energie

‘Signalen uit de stad’ vastgesteld door de raad

Vorige week dinsdag 1 maart is het document ‘Signalen uit de stad’ vastgesteld door de gemeenteraad. Eerst stond ook het woord afwegingskader op het document. Dit is op verzoek van de raad verwijderd. Het document is een belangrijk resultaat van de reflectiefase, waarin zoveel mogelijk zorgen en behoeften van Amsterdammers en bewoners van buurgemeenten rond windmolens in Amsterdam zijn verzameld. De gemeente Amsterdam bereidt zich nu voor op de volgende stap in het proces: het plan-MER. ‘Signalen uit de stad’ is belangrijke input voor het plan-MER.

Via deze nieuwsbrief blijven we u op de hoogte houden.


Klankbordgroepen windmolens

Via de klankbordgroepen geven leden van belangenorganisaties hun mening en advies over het plaatsen van windmolens. Een belangrijke bijdrage van de lokale klankbordgroepen is de feedback op het document ‘Signalen uit de stad’ geweest. Een aantal leden van deze lokale klankbordgroepen heeft hun deelname vroegtijdig beëindigd. Wij betreuren dit, en blijven graag in gesprek met alle (ex)klankbordgroepleden. De geleverde input is zeer waardevol gebleken en is verwerkt in het document.


Binnenkort advies expertgroepen

De expertgroepen ronden hun conceptadviezen binnenkort af en bespreken deze met de klankbordgroepen. Ook een van de leden van de expertgroep gezondheid heeft laten weten niet langer deel te nemen aan de expertgroep. Toch heeft de gemeente alle vertrouwen in de zorgvuldige aanpak van de voorzitter van de expertgroep om het advies af te ronden. De expertgroep zal haar advies ongeveer half april aan de gemeente aanbieden.

Vraag-en-antwoord document eerste Omgevingsberaad is klaar

Op 5 juli organiseerden Amsterdam Wind en NDSM Energie het eerste van vier Omgevingsberaden, in Amsterdam Noord. Aanwezigen konden allerlei vragen stellen. Deze werden allemaal genoteerd. Zij zijn nu beantwoord en in een prettig leesbaar document (hopen wij) samengebracht.

Het Vraag-en-antwoord document is nu voor iedereen beschikbaar. Het is hieronder te vinden. Een eerdere versie is in september aan de deelnemers gestuurd, met de vraag kritisch te kijken of hun vragen wel afdoende beantwoord zijn.

Naar aanleiding van het tweede Omgevingsberaad van 20 september volgt er nog een tweede Vraag-en-antwoord document. Dat komt ook hier beschikbaar.

Vraag-en-antwoord-document Omgevingsberaad 1

Lees nu op  amsterdam.nl/windenergie

Klankbordgroepen

De reflectiefase is gestart. Inwoners, deskundigen en belanghebbenden kunnen de komende maanden nog een keer hun mening geven. Onder andere via klankbordgroepen. De inschrijving daarvoor is nu open en loopt tot en met 26 oktober.

In mei 2021 hebben we de zoekgebieden voor de nieuwe windmolens aangewezen. Nu, in de reflectiefase, organiseren we verschillende activiteiten om ervoor te zorgen dat Amsterdammers en belanghebbenden nog een keer hun wensen en zorgen kunnen aangeven. Door mee te doen, draagt u bij aan informatie voor de gemeenteraad. Hiermee kan de raad later een goede keuze maken over de mogelijke locaties voor windmolens in Amsterdam doordat de verschillende belangen gehoord zijn.

Verschillende klankbordgroepen geven feedback in de reflectiefase. Zij geven ook aan wat zij belangrijk vinden in het proces om windmolens te plaatsen. We gaan in de reflectiefase in gesprek met één stedelijke klankbordgroep, 4 lokale klankbordgroepen en 2 thematische klankbordgroepen over natuur en gezondheid.

U kunt zich voor een klankbordgroep inschrijven, als u als bewoner een belangengroep vertegenwoordigt. De inschrijving is ook open voor bewoners van buurgemeenten.

Lees meer over de klankbordgroepen en aanmelden