Kom radiatorfolie knippen

Radiatorfolie knippen bij Sunday Sounds

Radiatorfolie knippen bij Sunday Sounds
Baal je van je hoge energierekening? Maak je je zorgen over de oorlog in Oekraine of klimaatverandering?
Of het nu je hoge energierekening is, de oorlog in Oekraine, of klimaatverandering, er zijn genoeg redenen om aan de slag te gaan om gas te besparen. Kom langs bij het zomerprogramma Sunday Sounds in Tolhuistuin om gratis radiatorfolie te knippen.

Waarom radiatorfolie?
Radiatoren stralen niet alleen warmte uit naar de kamer, maar ook naar de muur. Veel warmte verdwijnt op deze manier onbenut naar de muur waardoor men meer gaat stoken. Dit kost weer meer energie. TONZON is de uitvinder van een type radiatorfolie die achterop de radiator zelf kan worden geplakt. Als de radiatorfolie is aangebracht met dubbelzijdige tape of met supermagneetjes, zal de warmte niet meer verdwijnen richting de muur, en hierdoor bespaar je flink wat energie.
Heb je radiatorfolie nodig voor besparing in je huis, je school, je voetbalclub of je kantoor? Meet je radiator op en kom langs om gratis radiatorfolie te komen knippen (zolang de voorraad strekt). De eerste keer radiatorfolie knippen is op zondagmiddag 1 mei.

FIXbrigade

Wil je aan de slag met energiebesparing in je huis, maar je hebt niet genoeg geld? Maak een afspraak met de nieuwe FIXbrigade in Amsterdam-Noord. De FIXbrigade komt langs voor tips en maatregelen, zoals isolatie, inregelen van je CV of een infraroodscan.

Duurzame banenmarkt
Zoek je een leuke nieuwe baan? De komende tijd is er veel technisch personeel nodig. Meld je aan voor de duurzame banenmarkt via 02025 en ga aan de slag voor de toekomst.

Wanneer en Waar?
Iedere zondag vanaf 1 mei tijdens Sunday Sounds van 12:00-17:00 uur. Sunday Sounds biedt de hele zomer lang op zondagmiddagen livemuziek in de Tuin van Tolhuistuin, navigatieadres Tolhuisweg 3.

Nieuwsbrief duurzame energie maart 2022

Nieuwsbrief Duurzame Energie

Nieuwsbrief Duurzame Energie

‘Signalen uit de stad’ vastgesteld door de raad

Vorige week dinsdag 1 maart is het document ‘Signalen uit de stad’ vastgesteld door de gemeenteraad. Eerst stond ook het woord afwegingskader op het document. Dit is op verzoek van de raad verwijderd. Het document is een belangrijk resultaat van de reflectiefase, waarin zoveel mogelijk zorgen en behoeften van Amsterdammers en bewoners van buurgemeenten rond windmolens in Amsterdam zijn verzameld. De gemeente Amsterdam bereidt zich nu voor op de volgende stap in het proces: het plan-MER. ‘Signalen uit de stad’ is belangrijke input voor het plan-MER.

Via deze nieuwsbrief blijven we u op de hoogte houden.


Klankbordgroepen windmolens

Via de klankbordgroepen geven leden van belangenorganisaties hun mening en advies over het plaatsen van windmolens. Een belangrijke bijdrage van de lokale klankbordgroepen is de feedback op het document ‘Signalen uit de stad’ geweest. Een aantal leden van deze lokale klankbordgroepen heeft hun deelname vroegtijdig beëindigd. Wij betreuren dit, en blijven graag in gesprek met alle (ex)klankbordgroepleden. De geleverde input is zeer waardevol gebleken en is verwerkt in het document.


Binnenkort advies expertgroepen

De expertgroepen ronden hun conceptadviezen binnenkort af en bespreken deze met de klankbordgroepen. Ook een van de leden van de expertgroep gezondheid heeft laten weten niet langer deel te nemen aan de expertgroep. Toch heeft de gemeente alle vertrouwen in de zorgvuldige aanpak van de voorzitter van de expertgroep om het advies af te ronden. De expertgroep zal haar advies ongeveer half april aan de gemeente aanbieden.

30-06-2021 Uitspraak raad van State

Zoekgebieden bekend, locaties nog niet.

Overheden en bedrijven moeten samen inzichtelijk gaan maken hoe wind- en zonneparken het landschap zullen veranderen. Daarmee kan voorkomen worden dat gefotoshopte beelden van tegenstanders een eigen leven gaan leiden. Die oproep doet directeur Kristel Lammers van het Nationaal Programma van de zogenoemde RES’en, de energieregio’s die verantwoordelijk zijn voor het inplannen van grootschalige zonnevelden en windparken.

Lammers reageert daarmee op de eerste Monitor van de RES’en, die door het Planbureau voor de Leefomgeving is gemaakt. Daaruit blijkt dat de plannen van de dertig energieregio’s die Nederland heeft, samen waarschijnlijk voldoende zijn om het afgesproken doel van 35 terawattuur (TWh) uit het Klimaatakkoord te halen. Het Planbureau denkt dat 38 TWh haalbaar zou kunnen zijn, ook al zijn er nog onzekerheden en knelpunten.

Zo vinden netbeheerders het problematisch dat de regio’s vooral kiezen voor zonne-energie, in plaats van voor windmolens, want dat maakt het aansluiten ervan op het elektriciteitsnet complexer en duurder. Een nog grotere uitdaging, zegt het Planbureau, is het zorgen voor voldoende draagvlak in de bevolking, omdat de plannen het Nederlandse landschap flink zullen veranderen.

Emoties lopen op

In een RES werken provincies, gemeenten en waterschappen samen. Maar de mate waarin ook burgers tot nu toe mee mochten praten, verschilt sterk per regio. Vorig jaar oktober bleek dat in veel RES’en burgers en gemeenteraden onvoldoende betrokken waren, vooral vanwege corona.

Inmiddels lukt het op steeds meer plekken om online-bijeenkomsten te organiseren. Maar daarmee neemt soms ook de weerstand toe, zegt Kristel Lammers. “Doordat overheden en vooral gemeenten in gesprek gaan met inwoners, komen er reacties van mensen, en dat is goed. Om te horen waar de zorgen zitten en wat mensen belangrijk vinden in hun omgeving.”

Soms lopen de emoties daarbij hoog op. Maar dat is niet erg, vindt Lammers. “Weerstand is ook een vorm van betrokkenheid waarbij emoties, en die mogen er zijn, met elkaar besproken gaan worden. Want de leefomgeving is van ons allemaal.”

NOS nieuws 4 februari 2021

Overheden en bedrijven moeten samen inzichtelijk gaan maken hoe wind- en zonneparken het landschap zullen veranderen. Daarmee kan voorkomen worden dat gefotoshopte beelden van tegenstanders een eigen leven gaan leiden. Die oproep doet directeur Kristel Lammers van het Nationaal Programma van de zogenoemde RES’en, de energieregio’s die verantwoordelijk zijn voor het inplannen van grootschalige zonnevelden en windparken.

Lammers reageert daarmee op de eerste Monitor van de RES’en, die door het Planbureau voor de Leefomgeving is gemaakt. Daaruit blijkt dat de plannen van de dertig energieregio’s die Nederland heeft, samen waarschijnlijk voldoende zijn om het afgesproken doel van 35 terawattuur (TWh) uit het Klimaatakkoord te halen. Het Planbureau denkt dat 38 TWh haalbaar zou kunnen zijn, ook al zijn er nog onzekerheden en knelpunten.

Zo vinden netbeheerders het problematisch dat de regio’s vooral kiezen voor zonne-energie, in plaats van voor windmolens, want dat maakt het aansluiten ervan op het elektriciteitsnet complexer en duurder. Een nog grotere uitdaging, zegt het Planbureau, is het zorgen voor voldoende draagvlak in de bevolking, omdat de plannen het Nederlandse landschap flink zullen veranderen.

Emoties lopen op

In een RES werken provincies, gemeenten en waterschappen samen. Maar de mate waarin ook burgers tot nu toe mee mochten praten, verschilt sterk per regio. Vorig jaar oktober bleek dat in veel RES’en burgers en gemeenteraden onvoldoende betrokken waren, vooral vanwege corona.

Inmiddels lukt het op steeds meer plekken om online-bijeenkomsten te organiseren. Maar daarmee neemt soms ook de weerstand toe, zegt Kristel Lammers. “Doordat overheden en vooral gemeenten in gesprek gaan met inwoners, komen er reacties van mensen, en dat is goed. Om te horen waar de zorgen zitten en wat mensen belangrijk vinden in hun omgeving.”

Soms lopen de emoties daarbij hoog op. Maar dat is niet erg, vindt Lammers. “Weerstand is ook een vorm van betrokkenheid waarbij emoties, en die mogen er zijn, met elkaar besproken gaan worden. Want de leefomgeving is van ons allemaal.”