Over de coöperatie Onze Energie

De oprichting van de coöperatie

Het is allemaal begonnen in 2007, waar een stuk of twintig buurtbewoners uit Amsterdam Noord na de film van Al Gore “An inconveniant truth” besloten tot verduurzaming van, toen nog het stadsdeel, Amsterdam Noord  door duurzame energie op te wekken via windmolens. Waaien doet het in Amsterdam tenslotte voldoende. Op die manier wordt een actieve bijdrage geleverd aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Vanuit de stichting ‘Mijn CO2 Spoor’ is er door dezelfde buurtbewoners een burgerinitiatief voor windenergie in Amsterdam Noord gestart. Het doel: draagvlak voor windmolens creëren. Het resultaat: binnen één dag werden er 750 handtekeningen opgehaald.

Lees meer

In oktober 2007 is besloot stadsdeel Noord unaniem  dat ze voor de uitvoering van het Burgerinitiatief Windenergie voor Noord medewerking verleent aan de plaatsing van windturbines op het grondgebied van Amsterdam Noord.

In 2009 is de coöperatie Onze (Amsterdam Noord) Energie opgericht. Bewoners worden zo direct betrokken bij het project en kunnen  meeprofiteren van de wind.

In 2012 kwam de gemeente Amsterdam met een geschikte locatie in Noord. Namelijk op de NDSM werf (Keerkringpark). De gemeente verleende de vergunning en de overige aanvragen werden gedaan. Een aantal bedrijven op het NDSM terrein wilden ook graag bijdragen aan een duurzamer Noord en hebben toen de coöperatie NDSM Energie opgericht. Onze Energie vertegenwoordigde de burgers uit Noord en NDSM Energie de bedrijven van de NDSM werf.

De Provincie Noord-Holland wilden echter helemaal geen nieuwe windmolens in Noord-Holland en dus werd er bezwaar aangetekend. Bovendien stelden zij extra eisen zodat het bijna onmogelijk werd om windmolens in Amsterdam te plaatsen.

De strijd is echter nog lang niet gestreden! In 2014 heeft het Rijk namelijk een nieuwe structuurvisie aangenomen. De structuurvisie Wind op Land. Hierin staat dat elke provincie extra duurzame energie moet gaan opwekken. Dus ook de provincie Noord-Holland. Dat was goed nieuws, want dit gaf een grote mogelijkheid voor ons windproject.

oprichters onze energie

Waar staan we nu?

In januari 2016 gaat het nieuwe beleid in werking en moet de provincie Noord-Holland aan het rijk laten zien waar de extra windmolens komen te staan. Ons project gaat hier tussen zitten!

Het belangrijkste argument van de provincie Noord Holland is dat ze bang zijn dat er niet genoeg ‘draagvlak’ voor windmolens in Amsterdam is. Die is er zeker wél in Amsterdam. Onze Energie heeft de krachten gebundeld met de andere energiecoöperaties in Amsterdam. Dit zijn NDSM energie, De Windvogel en Amsterdam Energie.

Samen zijn we  Amsterdam-Wind om alle Amsterdammers te betrekken bij ons project. Met genoeg support voor Amsterdam Wind kunnen we de provincie laten zien dat Amsterdammers wel degelijk voor windmolens zijn. We hebben namelijk allemaal het beste met onze stad voor. Klik hier voor meer informatie over Amsterdam-Wind.

Logo amsterdam wind

Jaarverslagen Onze Energie

Het Bestuur

Marcel Gort

Marcel Gort

Voorzitter
Kees Meekel

Kees Meekel

Secretaris
Bert Kreulen

Bert Kreulen

Penningmeester
Rens Savenije

Rens Savenije

bestuurslid

Raad van Commissarissen

Jaap Barendregt

Jaap Barendregt

Adviseur
Coby van Berkum

Coby van Berkum

Commissaris