Nieuwe kansen

Amsterdam popelt om nieuwe windmolens te bouwen                                                                        (Het Parool,Logo amsterdam wind 12 juni 2019)

 

De blokkade van de provincie is weg. Rond Amsterdam komt ruimte voor nieuwe windmolens – bij Westpoort en de Noorder IJplas bijvoorbeeld, maar ook bij Science Park en de Gaasperplas.

Rond Amsterdam komt ruim baan voor nieuwe windmolens. De barrière die de provincie Noord-Holland acht jaar lang opwierp wordt geslecht door het vanmiddag aangetreden provinciebestuur. Wethouder Marieke van Doorninck smeedt het ijzer voor nieuwe windmolens nu het heet is. ‘Ik zie in ieder geval ruimte in Westpoort, bij de NoorderIJplas, tussen de A10 en Science Park en bij de Gaasperplas.’

Dat schrijft de wethouder in een persbericht dat vanmiddag nog geen half uur na de presentatie van het nieuwe provinciebestuur werd verstuurd. ‘We staan te popelen om de mogelijkheden voor windmolens in de stad maximaal te benutten.’

Al dit najaar worden de gebieden aangewezen waar mogelijk nieuwe windmolens komen. Eerder formuleerde Van Doorninck al de Amsterdamse ambitie om voor 2026 50 MW aan windenergie toe te voegen. Nu heeft Amsterdam 67 MW, zo’n veertig windmolens.

Bij het zoeken naar nieuwe plekken voor windmolens kan het stadsbestuur teruggrijpen op kaarten die Amsterdam al maakte tot 2012. Toen was het plan om in 2015 te komen tot 180 MW aan windenergie en werden plekken gezocht die ‘voorlopig kansrijk’ werden geacht – 14 gebieden met daarbij ook de locaties die nu worden genoemd, maar toen werd ook hardop gedacht aan de Amstelscheg, kantorenpark Amstel III, Holendrecht, het Diemerbos, Zeeburgereiland en langs de A10 in Noord.

Maar met de Amsterdamse plannen was het snel gedaan toen de provincie vanaf 2011 geen nieuwe windmolens meer toestond. Het Havenbedrijf, het burgerinitiatief van Onze Energie en Amsterdam Wind en bedrijven rond de NDSM-werf konden hoog en laag springen en aantonen dat er weinig tegenstand was, de provincie ging alleen onder uiterst strenge en dure voorwaarden akkoord met extra windmolens.

Voortaan maakt de provincie onderscheid tussen de Amsterdamse regio, waar veel draagvlak is voor windenergie, en de rest van Noord-Holland. Rond Amsterdam mogen windmolens na een zorgvuldige afweging (‘Ja, mits’). Voor het open landschap van de Kop van Noord-Holland heeft de straks voor duurzame energie verantwoordelijke gedeputeerde Edward Stigter een heel ander beleid: Nee, tenzij.