Nieuwsbrief duurzame energie maart 2022

Nieuwsbrief Duurzame Energie

Nieuwsbrief Duurzame Energie

‘Signalen uit de stad’ vastgesteld door de raad

Vorige week dinsdag 1 maart is het document ‘Signalen uit de stad’ vastgesteld door de gemeenteraad. Eerst stond ook het woord afwegingskader op het document. Dit is op verzoek van de raad verwijderd. Het document is een belangrijk resultaat van de reflectiefase, waarin zoveel mogelijk zorgen en behoeften van Amsterdammers en bewoners van buurgemeenten rond windmolens in Amsterdam zijn verzameld. De gemeente Amsterdam bereidt zich nu voor op de volgende stap in het proces: het plan-MER. ‘Signalen uit de stad’ is belangrijke input voor het plan-MER.

Via deze nieuwsbrief blijven we u op de hoogte houden.


Klankbordgroepen windmolens

Via de klankbordgroepen geven leden van belangenorganisaties hun mening en advies over het plaatsen van windmolens. Een belangrijke bijdrage van de lokale klankbordgroepen is de feedback op het document ‘Signalen uit de stad’ geweest. Een aantal leden van deze lokale klankbordgroepen heeft hun deelname vroegtijdig beëindigd. Wij betreuren dit, en blijven graag in gesprek met alle (ex)klankbordgroepleden. De geleverde input is zeer waardevol gebleken en is verwerkt in het document.


Binnenkort advies expertgroepen

De expertgroepen ronden hun conceptadviezen binnenkort af en bespreken deze met de klankbordgroepen. Ook een van de leden van de expertgroep gezondheid heeft laten weten niet langer deel te nemen aan de expertgroep. Toch heeft de gemeente alle vertrouwen in de zorgvuldige aanpak van de voorzitter van de expertgroep om het advies af te ronden. De expertgroep zal haar advies ongeveer half april aan de gemeente aanbieden.