Participatieplan 2020

 

Logo amsterdam wind

 

Amsterdam, 26 oktober 2020

 

Beste lezer,

 

Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst op dinsdagavond 17 november.
In juni hebben we een aantal van u ontmoet in de digitale bijeenkomsten van de gemeente Amsterdam over windenergie in het Noorder IJ-plas gebied. Het verslag is te vinden op de site van Amsterdam Wind.

 

Achtergrond

De gemeente Amsterdam heeft in die bijeenkomsten in juni toegelicht dat zij streeft naar een klimaatneutrale stad. Om klimaatneutraal te kunnen worden is het produceren van duurzame energie van groot belang. Zonnepanelen op daken en windturbines bieden hiervoor mogelijkheden. De gemeente heeft toegelicht dat zij in het Noorder IJ-plas gebied mogelijkheden ziet voor het plaatsen van een aantal van deze windturbines. Dit gebied is in de Windvisie van 2012 door de gemeente aangewezen als locatie voor windturbines. In de recente concept Regionale Energiestrategie is dit nogmaals bevestigd.

Tijdens de bijeenkomsten stelden wij, energiecoöperaties Amsterdam Wind en NDSM Energie ons aan de deelnemers voor en gaven wij aan plannen hebben voor het ontwikkelen van een aantal coöperatieve windturbines in het Noorder IJ-plas gebied.

 

Concept-participatieplan

In de bijeenkomsten in juni hebben wij aangegeven dat iedereen die dat wil kan meedoen. Meedoen door mee te denken over waar windturbines kunnen worden geplaatst en welke eventuele maatregelen nodig zijn bij plaatsing. U kunt ook investeren en zo mede-eigenaar worden van de turbines. U doet ook mee door op de hoogte te blijven van de voortgang en de tussentijdse resultaten. Deze mogelijkheden behandelen we in een concept-participatieplan.

 

Het participatieplan willen we graag online met u bespreken op 17 november 2020, van 19.00 tot 20.30 uur. Vanwege COVID-19 kunnen we u helaas niet op een locatie ontmoeten, maar is de bijeenkomst digitaal. Als u zich aanmeldt ontvangt u een link met een instructie hoe het werkt.
Wij horen dan graag wat u van dit participatieplan vindt. Heel concreet willen we graag weten of u de aanpak voor informatievoorziening en mogelijkheden voor meepraten volledig vindt en of u daarin voldoende momenten ziet waarop u uw inbreng kan geven op de onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

 

 

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

Na de bijeenkomst verwerken wij de inbreng in het definitieve plan en sturen wij dit aan de gemeente met het verzoek dit goed te keuren.

 

 

Wat gebeurt er vervolgens?

Als de gemeente instemt met het participatieplan gaan we aan de slag, samen met u als kritische meedenker, mee-investeerder of belangstellende.

 

 

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich voor de bijeenkomst van 17 november 2020 aanmelden op de site van Amsterdam Wind, via de volgende link https://amsterdam-wind.nl/meepraten-op-17-november/.

Op deze pagina vindt u ook het verslag van de vorige bijeenkomst.

 

 

Als u heeft aangegeven dat u meedoet, ontvangt van ons begin november een downloadlink voor het concept-participatieplan. Kunt u niet deelnemen aan de bijeenkomst van 17 november 2020, maar wilt u wel het concept-participatieplan ontvangen, laat dit dan ook weten via bovenstaande link.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Frank Boon, Keijen van Eijk en Tineke de Vries

 

Frank; frank@amsterdam-wind.nl

Keijen; keijen@ndsmenergie.nl

Tineke; tineke@amsterdam-wind.nl

 

 

Meer informatie:

 

Amsterdam Wind

(Amsterdam Energie, Zuiderlicht, Onze Amsterdam Energie Noord, de Windvogel)

 

NDSM Energie

(Coöperatie van ondernemers NDSM)

 

Energiestrategie van de Gemeente Amsterdam

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid/duurzame-energie/

Hier is ook een link te vinden naar de Regionale Energie Strategie

 

Energieplannen van de Provincie Noord-Holland

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Energietransitie